TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

ĐẨY MẠNH CHĂM LO ĐỜI SỐNG, BẢO VỆ QUYỀN LỢI HỢP PHÁP CHO CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG

        Ngày 3-7-2014, Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.
        6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn huyện Cờ Đỏ đã tổ chức triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhà nước và công đoàn tới công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ); phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 94 cuộc phổ biến Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI năm 2013 cho 3.214 CNVCLĐ, tổ chức 42 cuộc tuyên truyền về tình hình biển Đông cho 2.424 CNVCLĐ

     
         Ngày 3-7-2014, Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.
        6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn huyện Cờ Đỏ đã tổ chức triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhà nước và công đoàn tới công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ); phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 94 cuộc phổ biến Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI năm 2013 cho 3.214 CNVCLĐ, tổ chức 42 cuộc tuyên truyền về tình hình biển Đông cho 2.424 CNVCLĐ. Các cấp công đoàn huyện đã tặng 395 phần quà cho các công đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn; tổ chức lễ bàn giao 3 “mái ấm công đoàn” cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; đề nghị Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ phát cho 10 CNVCLĐ vay 100 triệu đồng phát triển kinh tế gia đình. Các cấp công đoàn huyện đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khảo sát tình hình chấp hành pháp luật lao động của 87 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn; kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ trong 14 doanh nghiệp. Các cấp công đoàn huyện đã vận động CNVCLĐ đóng góp ủng hộ “Chương trình Hoàng Sa – Trường Sa” với số tiền 45 triệu đồng; đóng góp Quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ”, với số tiền hơn 78,9 triệu đồng…
                            HƯƠNG NAM