TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

ĐOÀN VIÊN, CNVCLĐ HUYỆN PHONG ĐIỀN THAM GIA “NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN”

      Nhằm thiết thực hưởng ứng kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Ngành Thể dục Thể thao và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” ...

 
      Nhằm thiết thực hưởng ứng kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Ngành Thể dục Thể thao và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946 - 27/3/2017), 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017). Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền vận động 40 đoàn viên thuộc các Công đoàn cơ sở tham gia “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” vào lúc 6 giờ 30 ngày 26/3/2017, tại Trung tâm Khu hành chính huyện Phong Điền.
      Ngoài ra, còn có hơn 2.000 vận động viên là đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, học sinh và nhân dân cùng tham gia.

Tin, ảnh: Tuyết Nghiêm - Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền