NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Vào lúc 13 giờ 30 ngày 28/02/2014 tại Hội trường Công ty, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV phát triển & kinh doanh nhà TP Cần Thơ phối hợp cùng chính quyền tổ chức Hội nghị Người lao động.
Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng và hơn 130 cán bộ, công nhân viên chức lao động, đại diện cho 195 CNVCLĐ tại Công ty.

 
Vào lúc 13 giờ 30 ngày 28/02/2014 tại Hội trường Công ty, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV phát triển & kinh doanh nhà TP Cần Thơ phối hợp cùng chính quyền tổ chức Hội nghị Người lao động.
 
Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng và hơn 130 cán bộ, công nhân viên chức lao động, đại diện cho 195 CNVCLĐ tại Công ty.
 
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Thiện, Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, đồng thời với nhiệm vụ thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nên cũng còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tập thể Cán bộ, công nhân viên Công ty đã biết tận dụng nội lực để từng bước khắc phục và vượt qua, hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra, bảo đảm thu nhập cho CNVCLĐ bình quân 8,2 triệu đồng / người / tháng. Với quyết tâm cao, tập thể Cán bộ, công nhân viên chức lao động toàn Công ty đã thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 phấn đấu bằng và vượt kế hoạch doanh thu năm 2013, phấn đấu thu nhập của công nhân viên chức lao động đạt bình quân 8,4 triệu đồng / người / tháng.
 
Tính đến thời điểm này, ngành xây dựng Cần Thơ đã có 4/4 đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động, 8/16 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động theo tinh thần nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ
 
Tin ảnh: CĐ ngành Xây dựng