TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Giải bóng chuyền giao lưu truyền thống lần thứ II/2015 (Cụm thi đua 3), do Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ đăng cai tổ chức

           Giải bóng chuyền giao lưu truyền thống lần thứ II/2015 (Cụm thi đua 3), do Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ đăng cai tổ chức; đã diễn ra ngày 15 tháng 11 năm 2015 tại Trường Cao đẳng Cần Thơ. Giải lần này có 8 đội tham gia; CĐ Trường Đại học kỹ thuật - Công nghê Cần Thơ, CĐ Trường Cao đẳng Cần Thơ, CĐ Trường Đại học Tây Đô, CĐ Trường Đại học Y dược Cần Thơ, CĐ Ngành Giáo dục & đào tạo thành phố Cần Thơ, CĐ Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, CĐ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ và Công đoàn Viên chức thành phố. 

             Giải bóng chuyền giao lưu truyền thống lần thứ II/2015 (Cụm thi đua 3), do Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ đăng cai tổ chức; đã diễn ra ngày 15 tháng 11 năm 2015 tại Trường Cao đẳng Cần Thơ. Giải lần này có 8 đội tham gia; CĐ Trường Đại học kỹ thuật - Công nghê Cần Thơ, CĐ Trường Cao đẳng Cần Thơ, CĐ Trường Đại học Tây Đô, CĐ Trường Đại học Y dược Cần Thơ, CĐ Ngành Giáo dục & đào tạo thành phố Cần Thơ, CĐ Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, CĐ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ và Công đoàn Viên chức thành phố.
          Kết quả Công đoàn Viên chức đạt giải nhất, CĐ Trường Đại học Tây Đô đạt giải nhì và đồng giải 3 CĐ Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, Trường Cao đẳng Cần Thơ.  
Tin, ảnh: Công đoàn Viên chức TP