TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GIÁM SÁT VIỆC KHẮC PHỤC KHUYẾT ĐIỂM THEO NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XI TẠI ĐẢNG ĐOÀN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ

         (CT)- Ngày 8-8-2014, Đoàn giám sát của Thành ủy do đồng chí Nguyễn Văn Thạnh, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đến làm việc với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ, giám sát việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (NQTW4).
        Theo báo cáo của Đảng đoàn LĐLĐ thành phố, sau kiểm điểm theo NQTW4 (thời điểm cuối năm 2012), Đảng đoàn LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt việc quy hoạch cán bộ chủ chốt LĐLĐ thành phố; quan tâm công tác đào tạo nâng cao trình độ chính trị cho đội ngũ cán bộ công đoàn. Đảng đoàn đã chỉ đạo đề bạt, bổ nhiệm, kiện toàn một số chức danh ở các Ban chuyên đề, đơn vị trực thuộc LĐLĐ còn khuyết; xử lý kỷ luật một số cá nhân ở Trường Trung cấp Nghề Cần Thơ có vi phạm và củng cố tổ chức bộ máy của Trường đi vào hoạt động ổn định. Đảng đoàn cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc LĐLĐ thành phố xây dựng quy chế quản lý, điều hành, chi tiêu nội bộ nên đến nay nội bộ Đảng đoàn và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc LĐLĐ thành phố đã đoàn kết, thống nhất… Tuy nhiên, việc thực hiện NQTW4 của Đảng đoàn LĐLĐ thành phố vẫn còn một số hạn chế như: công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đoàn từng lúc chưa thường xuyên và sâu sát nên hiệu quả chưa cao; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai mọi hoạt động từng lúc chưa tốt, nên còn một số thắc mắc, phản ánh lên cấp trên.

         
         (CT)- Ngày 8-8-2014, Đoàn giám sát của Thành ủy do đồng chí Nguyễn Văn Thạnh, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đến làm việc với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ, giám sát việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (NQTW4).
        Theo báo cáo của Đảng đoàn LĐLĐ thành phố, sau kiểm điểm theo NQTW4 (thời điểm cuối năm 2012), Đảng đoàn LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt việc quy hoạch cán bộ chủ chốt LĐLĐ thành phố; quan tâm công tác đào tạo nâng cao trình độ chính trị cho đội ngũ cán bộ công đoàn. Đảng đoàn đã chỉ đạo đề bạt, bổ nhiệm, kiện toàn một số chức danh ở các Ban chuyên đề, đơn vị trực thuộc LĐLĐ còn khuyết; xử lý kỷ luật một số cá nhân ở Trường Trung cấp Nghề Cần Thơ có vi phạm và củng cố tổ chức bộ máy của Trường đi vào hoạt động ổn định. Đảng đoàn cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc LĐLĐ thành phố xây dựng quy chế quản lý, điều hành, chi tiêu nội bộ nên đến nay nội bộ Đảng đoàn và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc LĐLĐ thành phố đã đoàn kết, thống nhất… Tuy nhiên, việc thực hiện NQTW4 của Đảng đoàn LĐLĐ thành phố vẫn còn một số hạn chế như: công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đoàn từng lúc chưa thường xuyên và sâu sát nên hiệu quả chưa cao; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai mọi hoạt động từng lúc chưa tốt, nên còn một số thắc mắc, phản ánh lên cấp trên.
        Các thành viên Đoàn giám sát của Thành ủy đã phân tích, làm rõ những mặt được và những tồn tại, hạn chế trong thực hiện NQTW4 của Đảng đoàn LĐLĐ thành phố, đồng thời đề nghị Đảng đoàn LĐLĐ thành phố tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp để khắc phục dứt điểm các khuyết điểm trong thời gian tới.  
        Đồng chí Nguyễn Văn Thạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đánh giá, đến nay Đảng đoàn LĐLĐ thành phố đã cơ bản khắc phục được những khuyết điểm chỉ ra trong đợt kiểm điểm theo NQTW4. Đồng chí lưu ý thời gian tới Đảng đoàn LĐLĐ thành phố cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh và thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện tốt việc sinh hoạt Đảng, đoàn thể định kỳ đúng quy định… nhằm xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất.
ANH DŨNG

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung