TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!
Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Ngày 22-7-2022, Ban Thường vụ LĐLĐ TP Cần Thơ tổ chức họp mặt cán bộ công đoàn chuyên trách qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công ...
Nhà Văn hóa Lao động thành phố
• Địa chỉ : Số 57, Đường Lê Lợi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TPCT. • Điện thoại : (0292) 3810534
Quỹ Trợ vốn Công nhân Lao động
• Địa chỉ : Số 57, Đường Lê Lợi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TPCT. • Điện thoại cơ quan: 0292 3601 782
CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỔ CHỨC VUI TRUNG THU CHO CON CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CƠ QUAN
Ngày 21/9/2018, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt...