NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028