NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP. CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN - KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2023.

Hỗ trợ đoàn viên vay vốn cải thiện phương tiện sinh hoạt gia đình

       Ngày 15 tháng 12 năm 2022, Liên đoàn Lao động Huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với Quỹ trợ vốn cho CNLĐ nghèo Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức giải ngân cho 01 tổ vay vốn gồm 16 công đoàn viên với số tiền 190.000.000 đồng nhằm hổ trợ cải thiện phương tiện sinh hoạt gia đình. 

 
Ảnh gặp gỡ giữa QTV và CĐV khó khăn huyện Vĩnh Thạnh

        Được biết, trong những năm qua Liên đoàn lao động huyện Vĩnh Thạnh đã ký kết bảo lãnh tính chấp với Quỹ Trợ vốn cho CNLĐ nghèo Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phát vay cho 9 tổ vay vốn với 152 thành viên, vay với số tiền gần 2 tỷ đồng, tạo điều kiện cho đoàn viên, CB, CCVC người lao động có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn vay của Quỹ, lãi suất thấp cải thiện phương tiện sinh hoạt gia đình. 
                                        Người Viết: Huỳnh Thị Kim Phượng