TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP THÁNG 11/2012

LĐLĐ quận Ninh Kiều: tổ chức triển khai Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn cho 194 cán bộ CĐ chủ chốt các CĐCS, Nghiệp đoàn. Chuẩn bị nội dung tổ chức Đại hội Công đoàn quận nhiệm kỳ 2013 – 2018. Thành lập 01 CĐCS Cty TNHH Một thành viên Nguyễn Kim, kết nạp 131 đoàn viên, nâng tổng số từ đầu năm đến nay đã thành lập 10 CĐCS (đạt 100% chỉ tiêu), kết nạp 743 đoàn viên (đạt 74,3% chỉ tiêu). Công đoàn Giáo dục – ĐT quận tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ mới, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn quận nhiệm kỳ 2013 – 2018.

LĐLĐ quận Ninh Kiều: tổ chức triển khai Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn cho 194 cán bộ CĐ chủ chốt các CĐCS, Nghiệp đoàn. Chuẩn bị nội dung tổ chức Đại hội Công đoàn quận nhiệm kỳ 2013 – 2018. Thành lập 01 CĐCS Cty TNHH Một thành viên Nguyễn Kim, kết nạp 131 đoàn viên, nâng tổng số từ đầu năm đến nay đã thành lập 10 CĐCS (đạt 100% chỉ tiêu), kết nạp 743 đoàn viên (đạt 74,3% chỉ tiêu). Công đoàn Giáo dục – ĐT quận tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ mới, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn quận nhiệm kỳ 2013 – 2018.

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung