TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP THÁNG 9/2012

- LĐLĐ quận Ninh Kiều: các CĐCS phối hợp với cấp ủy Đảng tổ chức triển khai học tập các Nghị quyết của Đảng có 4.562 người. Hoàn thành Đề án nhân sự Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận (nhiệm kỳ 2013 - 2018), phân bổ 122 đại biểu dự Đại hội Công đoàn quận. Họp Ban Chấp hành LĐLĐ quận để thông qua danh sách dự kiến và lấy phiếu tín nhiệm BCH nhiệm kỳ IX. Hoàn thành bản sơ thảo Kỷ yếu Công đoàn quận giai đoạn 1975 – 2012. Từ đầu năm đến nay đã thành lập 9/10 CĐCS đạt tỷ lệ 90%, kết nạp 612 đoàn viên đạt tỷ lệ 61,2%. Vận động CNVCLĐ đóng góp “Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” số tiền 99,870 triệu đồng – đạt 82,38%. Phát vay Quỹ trợ vốn của quận 24 hồ sơ, số tiền 120 triệu đồng

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung