TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Hoạt động Ngày hiến máu nhân đạo 7/4 của Thầy và trò Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

        “Hiến máu nhân đạo” là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội, những đơn vị máu quý giá từ chương trình “Hiến máu nhân đạo” đã cứu được tính mạng của rất nhiều người bệnh đang cần máu. Hưởng ứng ngàyvận động toàn dân hiến máu 7/4 hàng năm và thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,với chủ đề “Một giọt máu đào – Gửi trao hi vọng” tiếp tục thu hút đông đảo sinh viên, cán bộ, giảng viên và công nhân viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ tham gia.

         “Hiến máu nhân đạo” là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội, những đơn vị máu quý giá từ chương trình “Hiến máu nhân đạo” đã cứu được tính mạng của rất nhiều người bệnh đang cần máu. Hưởng ứng ngàyvận động toàn dân hiến máu 7/4 hàng năm và thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,với chủ đề “Một giọt máu đào – Gửi trao hi vọng” tiếp tục thu hút đông đảo sinh viên, cán bộ, giảng viên và công nhân viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ tham gia.
         Vào sáng ngày 02 tháng 4 năm 2016 tại Khu Giáo dục quốc phòng – An ninh của Trường có trên 280CBCNVCvà HSSVđã tham giahiến được 178 đơn vị máu,góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng của các ngân hàng máu hiện nay mà còn thể hiện tinh thần nhân đạo, nhân văn cao cả của mọi thành viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ. 
Tin, ảnh: Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ