TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO TRONG CNVCLĐ HUYỆN VĨNH THẠNH THAM GIA HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO ĐỢT 2 NĂM 2014

        Thực hiện kế hoạch số 132/KH-BCĐHTN ngày 16/12/2013 của Ban Vận Động hiến máu tình nguyện huyện Vĩnh Thạnh.
        Ban Thường vụ Liên Đoàn Lao Động huyện đã xây dựng kế hoạch vận động hiến máu nhân đạo trong CNVCLĐ năm 2014. Gồm 02 đợt với chỉ tiêu được giao là 100 người ( 350 ml/đvm/người).

       
        Thực hiện kế hoạch số 132/KH-BCĐHTN ngày 16/12/2013 của Ban Vận Động hiến máu tình nguyện huyện Vĩnh Thạnh.
        Ban Thường vụ Liên Đoàn Lao Động huyện đã xây dựng kế hoạch vận động hiến máu nhân đạo trong CNVCLĐ năm 2014. Gồm 02 đợt với chỉ tiêu được giao là 100 người ( 350 ml/đvm/người).
       Mục đích nhằm phát huy truyền thống nhân ái "Thương người như thể thương thân" "Một giọt máu đào hơn ao nước lã" mà dân tộc Việt Nam ta sẵn có, xuất phát từ lòng nhân ái, thông cảm và sẻ chia. Tuyên truyền trong CNVCLĐ nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa của việc hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp, hàng ngày, hằng giờ những người bệnh cấp cứu đang rất cần đến máu "Một giọt máu của bạn có thể cứu sống được mạng người" mà hiện nay chưa có thứ thuốc nào thay thế được máu.
      Vào ngày 05/8/2014 tại hội trường khối Đoàn thể huyện, LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ huyện, vận động CNVCLĐ trên địa bàn huyện (các ban ngành huyện) tham gia hiến máu nhân đạo đợt 2/2014. Kết quả được 79 đơn vị máu; Kết quả từ đầu năm đến nay đạt 165%. 
                                         Tin, ảnh: LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh