TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO TRONG CNVCLĐ HUYỆN VĨNH THẠNH THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2014

Mục đích nhằm phát huy truyền thống nhân ái "Thương người như thể thương thân" "Một giọt máu đào hơn ao nước lã" của dân tộc Việt Nam ta, xuất phát từ lòng nhân ái, thông cảm và sẻ chia. Tuyên truyền trong CNVCLĐ nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa của việc hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp, hàng ngày, hằng giờ những người bệnh cấp cứu đang rất cần đến máu "Một giọt máu của bạn có thể cứu sống được mạng người" mà hiện nay chưa có thứ thuốc nào thay thế được máu.

Mục đích nhằm phát huy truyền thống nhân ái "Thương người như thể thương thân" "Một giọt máu đào hơn ao nước lã" của dân tộc Việt Nam ta, xuất phát từ lòng nhân ái, thông cảm và sẻ chia. Tuyên truyền trong CNVCLĐ nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa của việc hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp, hàng ngày, hằng giờ những người bệnh cấp cứu đang rất cần đến máu "Một giọt máu của bạn có thể cứu sống được mạng người" mà hiện nay chưa có thứ thuốc nào thay thế được máu.
 
 
Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ huyện và Huyện đoàn Vĩnh Thạnh, xây dựng kế hoạch vận động CB CNVC-LĐ, chiến sĩ, cán bộ, đoàn viên tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo năm 2014. Sáng ngày 22 tháng 4 năm 2014, tại hội trường khối Đoàn thể huyện Trung tâm huyết học truyền máu thành phố Cần Thơ đã nhận được121 đơn vị máu (riêng đoàn viên, CNVCLĐ của các CĐCS tham gia hiến máu nhân đạo là 86 đơn vị máu).
 
Tin, ảnh: LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh