TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THANH TRA THÀNH PHỐ CẦN THƠ

      Đoàn viên công đoàn Thanh tra thành phố Cần Thơ ngoài hưởng lương từ ngân sách nhà nước không có nguồn thu nhập nào khác. Tuy nhiên, với tinh thần lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân. Đoàn viên công đoàn Thanh tra thành phố đã khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt chủ trương của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ ủng hộ 01 ngày lương cho Quỹ “Vì người nghèo” thành phố, số tiền 6.864.000 đồng; đồng thời thực hiện theo chủ trương của Công đoàn Viên chức thành phố, đoàn viên công đoàn cũng đóng góp 01 ngày lương ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, số tiền 7.137.000đ.

      Đoàn viên công đoàn Thanh tra thành phố Cần Thơ ngoài hưởng lương từ ngân sách nhà nước không có nguồn thu nhập nào khác. Tuy nhiên, với tinh thần lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân. Đoàn viên công đoàn Thanh tra thành phố đã khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt chủ trương của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ ủng hộ 01 ngày lương cho Quỹ “Vì người nghèo” thành phố, số tiền 6.864.000 đồng; đồng thời thực hiện theo chủ trương của Công đoàn Viên chức thành phố, đoàn viên công đoàn cũng đóng góp 01 ngày lương ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, số tiền 7.137.000đ.
     Ngoài ra, đoàn viên công đoàn còn đóng góp các Quỹ Tấm lòng vàng, Tháng hành động vì trẻ em, Quỹ “Vì Trường sa thân yêu”, ủng hộ cặp, tập cho học sinh nghèo học giỏi…
                                                                            Từ Hoàng Thanh
                                                             Phó Chủ tịch BCHCĐCS Thanh tra