TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CNVCLĐ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ NĂM 2016

      Căn cứ vào Kế hoạch số 109/KH-LĐLĐ ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố về việc tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng CNVCLĐ thành phố Cần Thơ lần thứ XI năm 2016...

 
      Căn cứ vào Kế hoạch số 109/KH-LĐLĐ ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố về việc tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng CNVCLĐ thành phố Cần Thơ lần thứ XI năm 2016. Thực hiện Kế hoạch số 10/KH.CĐ KCN ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Ban Thường vụ Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ về việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2016. Ban Thường vụ Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ chủ đề “Tiếng hát Công nhân” lần thứ 2 vào ngày 27/5/2016.
      Đây là hoạt động văn hóa văn nghệ tạo sân chơi bổ ích để công nhân lao động phát huy năng khiếu văn nghệ của bản thân, là cơ hội để công nhân lao động có điều kiện giao lưu trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác cũng như trong cuộc sống, qua đó góp phần cải thiện đời sống tinh thần cho công nhân lao động sau thời gian lao động sản xuất tại doanh nghiệp.
      Hội diễn có 14 tiết mục đến từ 05 đội và trên 100 cổ động viên tham gia thi diễn và cổ vũ cho Hội diễn. Hầu hết các đội có đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, dàn dựng đẹp mắt với các tiết mục ca, múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, con người Việt Nam và tổ chức Công đoàn. Kết quả, Ban Tổ chức Hội diễn đã trao 03 giải A, 06 giải B và 04 giải C cho các tiết mục xuất sắc tham gia thi diễn.
  Tin, ảnh: Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ.