TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HỘI NGHỊ GIAO CHỈ TIÊU VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CNVCLĐ HUYỆN CỜ ĐỎ NĂM 2017

      Ngày 20/02/2017, Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu và phát động phong trào thi đua các Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn trực thuộc năm 2017. 

      Ngày 20/02/2017, Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu và phát động phong trào thi đua các Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn trực thuộc năm 2017.
      Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Thành Đô – Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện và 48 đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn trực thuộc.
      Căn cứ vào 26 chỉ tiêu của Liên đoàn Lao động thành phố giao, Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, giao từng Công đoàn cơ sở những chỉ tiêu cụ thể và phát động toàn thể CNVCLĐ trên địa bàn huyện ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam vào năm 2018, đảm bảo từ đây đến tháng 10/2017 tất cả các chỉ tiêu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức được giao.

Tin: Văn Thừa – Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ