TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP BỘ LUẬT DÂN SỰ SỬA ĐỔI

              Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ phối hợp với Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Bộ luật Dân sự (sửa đổi).
             Được sự thống nhất chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, sự chỉ đạo của Thường trực huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ. Sáng ngày 18 tháng 3 năm 2015, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động đã phối hợp với Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

               Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ phối hợp với Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Bộ luật Dân sự (sửa đổi).
             Được sự thống nhất chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, sự chỉ đạo của Thường trực huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ. Sáng ngày 18 tháng 3 năm 2015, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động đã phối hợp với Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp Bộ luật Dân sự (sửa đổi).
              Hội nghị có 96 đại biểu là lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể của huyện và Chủ tịch Công đoàn các cơ sở trực thuộc, Hội nghị đã giới thiệu các chương, điều cụ thể của Bộ luật dân sự, phân tích và làm rõ những điều sửa đổi, các phương án sửa đổi để đại biểu nghiên cứu và đóng góp trực tiếp vào văn bản, để có cơ sở tổng hợp và báo cáo về Bộ Tư pháp theo thời gian quy định.
              Kế hoạch trong thời gian tới, Liên đoàn lao động huyện sẽ tiếp tục phối hợp với Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức các Hội nghị khác cho đối tượng đoàn viên công đoàn ban ngành huyện còn lại, đặc biệt là đoàn viên của các tổ chức Công đoàn cơ sở xã, thị trấn với tổng số khoảng 2.000 đoàn viên và hoàn thành dứt điểm đến cuối tháng 3/2015.
                 TIN: THÀNH ĐÔ

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung