TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ VỚI BAN DÂN VẬN VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ HUYỆN CỜ ĐỎ

      Ngày 09/3/2017, Liên đoàn Lao động phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cờ Đỏ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp 5 năm, giai đoạn 2011 – 2016 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2020. 

      Ngày 09/3/2017, Liên đoàn Lao động phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cờ Đỏ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp 5 năm, giai đoạn 2011 – 2016 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2020.
      Đến dự Hội nghị có đồng chí Ngô Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể trên toàn thành phố và hơn 80 đồng chí lãnh đạo của các đơn vị có liên quan về tham dự.
      Trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động huyện cùng với Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện đạt được nhiều kết quả đáng kể như: thực hiện tốt công tác vận động quân nhân lên đường nhập ngũ hàng năm đạt 100%; phối hợp tuyên truyền vận động 100% cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của tổ chức Công đoàn; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giúp dân phòng tránh, khắc phụ hậu quả thiên tai; thực hiện tốt chính sách - xã hội, chính sách hậu phương quân đội, thực hiện các phong trào, các cuộc vận động cách mạng ở địa phương. Tiêu biểu của công tác này là Liên đoàn Lao động huyện đã vận động đoàn viên, CNVCLĐ số tiền 62.300.000 đồng để ủng hộ xây dựng khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma và ủng hộ quân dân huyện đảo Trường Sa xây dựng bệnh xá.
      Tại hội nghị lãnh đạo 02 cơ quan đã nhất trí cùng ký kết chương trình hành động giai đoạn 2016 – 2020 và quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã được đề ra.

Tin: Văn Thừa – Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ