TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

      Ngày 23/02/2017, Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XII cho các cán bộ công chức ngoài Đảng trên địa bàn huyện. 

      Ngày 23/02/2017, Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XII cho các cán bộ công chức ngoài Đảng trên địa bàn huyện.
      Đến dự Hội nghị có đồng chí Phan Thanh Hải – Huyện ủy viên, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Cờ Đỏ; đồng chí Nguyễn Văn Liệc – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện và 122 cán bộ công chức ngoài Đảng ở các công đoàn cơ sở ban, ngành huyện tham dự.
      Hội nghị đã báo cáo các chuyên đề về: Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng thành phố và con người Cần Thơ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
      Qua 01 ngày học tập, các học viên đã nhận thức những kiến thức mới về các Nghị quyết của Đảng, làm cơ sở để tiếp tục nghiên cứu và học tập để rèn luyện bản thân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trở thành người đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
   
Tin: Văn Thừa – Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ