TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ 6 tháng đầu năm 2017

      Ngày 23/6/2017, thực hiện chương trình công tác năm 2017, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức hội nghị Ban Chấp hành 6 tháng đầu năm để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm...
 

 
      Ngày 23/6/2017, thực hiện chương trình công tác năm 2017, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức hội nghị Ban Chấp hành 6 tháng đầu năm để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và bàn bạc thống nhất một số vấn đề quan trọng trong thời gian tới.
      Chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Thành Đô - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ cùng 14 đồng chí trong Ban Chấp hành về tham dự.
      Hội nghị đã đóng góp dự thảo báo cáo hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, xác định những ưu điểm, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm thực hiện tốt hơn trong 6 tháng cuối năm. Đồng thời, thống nhất phân công trách nhiệm các đồng chí tham gia chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022; thống nhất kế hoạch Hội thao CNVCLĐ huyện Cờ Đỏ lần thứ XII chào mừng 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2017); thành lập Đoàn khảo sát hoạt động Công đoàn cơ sở 6 tháng đầu năm 2017.
      Kết thúc Hội nghị đồng chí Lê Thành Đô ghi nhận những đóng góp quí báu và tinh thần đoàn kết trong Ban Chấp hành, phát huy tinh thần đoàn kết quyết tâm, cùng chung tay xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2017.

Tin, ảnh: VĂN THỪA – Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ