TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CỜ ĐỎ QUÍ I NĂM 2016

           Thực hiện chương trình kế hoạch hoạt động năm 2016. Ngày 29/3/2016, Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành quí I năm 2016. Chủ trì Hội nghị đồng chí Lê Thành Đô - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ báo cáo kết quả hoạt động công đoàn quí I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ hoạt động quí II năm 2016; 

           Thực hiện chương trình kế hoạch hoạt động năm 2016. Ngày 29/3/2016, Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành quí I năm 2016.
            Chủ trì Hội nghị đồng chí Lê Thành Đô - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ báo cáo kết quả hoạt động công đoàn quí I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ hoạt động quí II năm 2016; triển khai chương trình phát triển đoàn viên năm 2016; phân công cụ thể trong Ban Chấp hành chỉ đạo công đoàn cơ sở và tham khảo ý kiến Ban Chấp hành để tìm giải pháp thực hiện các chỉ tiêu Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ giao năm 2016, đặc biệt là chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước.
            Qua hội nghị có 05 ý kiến đóng góp, giúp Liên đoàn lao động huyện tháo gỡ khó khăn và hoàn thành tốt các chỉ tiêu Liên đoàn lao động thành phố giao. Hội nghị đã phát huy sức mạnh của tập thể, thể hiện tinh thần trách nhiệm, chung sức, chung lòng xây dựng công đoàn huyện Cờ Đỏ vững mạnh.
           
Tin: Văn Thừa