TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Hội nghị Báo cáo viên Công đoàn định kỳ tháng 11-2013

 
Sáng 15/11, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị báo cáo viên công đoàn định kỳ tháng 11/2013. Đến dự Hội nghị có hơn 98 đồng chí đại diện Chủ tịch (Phó Chủ tịch) LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, Công đoàn Viên chức thành phố, CĐCS trực thuộc, các Báo cáo viên CĐCS.

 
 
Sáng 15/11, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị báo cáo viên công đoàn định kỳ tháng 11/2013. Đến dự Hội nghị có hơn 98 đồng chí đại diện Chủ tịch (Phó Chủ tịch) LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, Công đoàn Viên chức thành phố, CĐCS trực thuộc, các Báo cáo viên CĐCS.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng - P Trưởng Phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Thành ủy, phụ trách công tác báo cáo viên phổ biến một số nội dung chính Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ thứ 8, khóa XI., Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế, Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 10 tháng đầu năm, ước thực hiện năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

Sau Hội nghị các báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền các nội dung Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (khoá XI) Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, của đất nước trong tháng 12/2013./.
 
Tin & ảnh: Xuân Nguyên - Ban Tuyên giáo – Nữ công