TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2014

Chiều ngày 15/01/2014, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức của Bệnh viện năm 2014, tham dự Hội nghị có 106 đại biểu thay mặt cho 661 đoàn viên Công đoàn từ các khoa, phòng trong Bệnh viện.

 
Chiều ngày 15/01/2014, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức của Bệnh viện năm 2014, tham dự Hội nghị có 106 đại biểu thay mặt cho 661 đoàn viên Công đoàn từ các khoa, phòng trong Bệnh viện.
 
Sau khi nghe báo cáo tóm tắt tổng kết công tác chuyên môn năm 2014, báo cáo tổng kết công tác giám sát, kiểm tra của Ban thanh tra nhân dân năm 2013 và đề ra phương hướng công tác năm 2014, công tác thi đua của công đoàn và công tác thu chi tài chính năm 2013 của Bệnh viện, các đại biểu đã tích cực, đóng góp ý kiến để xây dựng Nghị quyết Hội nghị CBCC cho năm 2014.
 
 Hội nghị cũng đã thống nhất giữ nguyên Ban thanh tra nhân dân Bệnh viện tiếp tục công tác đến khi chia tách Bệnh viện và chứng kiến lễ ký kết giao ước giữa Ban Giám đốc Bệnh viện và Ban Chấp hành công đoàn Bệnh viện trong thực hiện nhiệm vụ chăm lo đời sống Cán bộ, viên chức và chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2014.
 
                         Tin,ảnh: BS. Huỳnh Minh Phú