TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Hội nghị Cán bộ công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ

         Ngày 11 tháng 01 năm 2016, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ tiến hành Hội nghị Cán bộ Công chức cơ quan năm 2016.
         Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ thành phố năm 2015 và định hướng hoạt động Ủy ban Kiểm tra Thành ủy năm 2016.

         Ngày 11 tháng 01 năm 2016, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ tiến hành Hội nghị Cán bộ Công chức cơ quan năm 2016.
         Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ thành phố năm 2015 và định hướng hoạt động Ủy ban Kiểm tra Thành ủy năm 2016.
         Trong năm qua, cán bộ công chức, viên chức Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ đã tập trung chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu giúp cấp ủy triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt nhiều chương trình công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa; thực hiện nghiêm Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 79-KH/TU và các hướng dẫn của Thành ủy về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng…Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, tạo được những chuyển biến tích cực, phòng ngừa sai phạm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong đảng, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố Cần Thơ.
        Từ hoạt động chuyên môn và các hoạt động phong trào đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến. Đồng chí Phạm Minh Phúc, thay mặt Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trao tặng Giấy khen Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cho 5 tập thể (Văn phòng và 4 phòng nghiệp vụ); 32 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến và 5 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2015.                                         
Tin & ảnh: Công đoàn Viên chức TP.Cần Thơ