TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016

           Vừa qua tại Phòng họp Hội Nông dân thành phố, Công đoàn phối hợp với Chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016, nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Tham dự Hội nghị có đ/c Lê Bá Phước - Chủ tịch Hội; đ/c Trương Thanh Vân - Phó Bí thư chi bộ, đ/c Trịnh Văn Châu Nhân - Chủ tịch CĐ và 21 CBCC cơ quan Hội Nông dân thành phố Cần Thơ.

           Vừa qua tại Phòng họp Hội Nông dân thành phố, Công đoàn phối hợp với Chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016, nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.Tham dự Hội nghị có đ/c Lê Bá Phước - Chủ tịch Hội; đ/c Trương Thanh Vân - Phó Bí thư chi bộ, đ/c Trịnh Văn Châu Nhân - Chủ tịch CĐ và 21 CBCC cơ quan Hội Nông dân thành phố Cần Thơ.
           Trong năm qua, CBCC cơ quan Hội Nông dân thành phố luôn đoàn kết, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tham mưu đề xuất tốt với Thường trực, Ban Thường vụ trong công tác chuyên môn, nhất là hoạt động công đoàn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Trung ương Hội và Công đoàn Viên chức thành phố, góp phần cùng với cơ quan thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, Công đoàn đạt vững mạnh tiêu biểu năm 2015.
         Tại Hội nghị này, cán bộ công chức được nghe BCH Công đoàn và Chính quyền thông qua tóm tắt các báo cáo đánh giá kết quả; thực hiện Nghị quyết; kết quả phong trào thi đua; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; công khai tài chính năm 2015; bàn phương hướng hoạt động năm và Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế dân chủ và Nội quy cơ quan năm 2016; Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan với BCH Công đoàn cơ sở và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2018.
         Nhân Hội nghị CBCC, Ban lãnh đạo trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 03 đ/c; tặng Bằng khen UBNDTP cho 03 tập thể; 03 cá nhân; tặng Bằng khen của Hội cho 05 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2015.
 
Phú Dũng
BCH Công đoàn cơ sở Hội Nông dân TP.Cần Thơ
(Đơn vị trực thuộc Công đoàn Viên chức TP)