TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2017

      Sáng ngày 06/01/2017, Ban Chấp hành CĐCS Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (Liên hiệp) phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức viên chức năm 2017. Chủ trì Hội nghị có bà Lê Thị Thanh Giang - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên hiệp...
 


      Sáng ngày 06/01/2017, Ban Chấp hành CĐCS Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (Liên hiệp) phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức viên chức năm 2017. Chủ trì Hội nghị có bà Lê Thị Thanh Giang - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên hiệp, Ban lãnh đạo Liên hiệp cùng sự tham dự của toàn thể cán bộ công chức, viên chức cơ quan Liên hiệp.
      Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức được công khai các nội dung: kết quả công tác đối ngoại nhân dân năm 2016 & phương hướng nhiệm vụ năm 2017; kế hoạch công tác năm 2017; kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức Liên hiệp năm 2016; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; thông qua các quy chế: quy chế hoạt động cơ quan, quy chế dân chủ, chi tiêu nội bộ, quy chế phối hợp; báo cáo hoạt động tài chính năm 2016, dự toán 2017 và phát động thi đua năm 2017.
      Hội nghị đánh giá sâu sát những kết quả đạt được trong năm 2016, đặc biệt, cùng thảo luận, phân tích, xác định nguyên nhân những hạn chế, thiếu sót và đề ra các giải pháp khả thi để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan; nhiệm vụ công đoàn cơ sở, vận động đoàn viên CBCCVC-LĐ nỗ lực vượt khó, thi đua nâng cao hiệu suất hoạt động, thực hiện thắng lợi nghị quyết hội nghị, các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2017, góp phần xây dựng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.

Tin, ảnh: CĐCS Liên hiệp các tổ chức hữu nghị