TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2016

         Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 03/02/2016, tại hội trường Sở GTVT đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2016. Đến dự Hội nghị có đồng chí Lư Thành Đồng – Thành ủy viên - Bí thư đảng ủy - Giám đốc Sở GTVT dự và chỉ đạo Hội nghị; đ/c Nguyễn Thị Hương Phó Chủ tịch Công đoàn ngành và hơn100 đồng chí là cán bộ CCVC và người lao động của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ.

         Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 03/02/2016, tại hội trường Sở GTVT đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2016.
          Đến dự Hội nghị có đồng chí Lư Thành Đồng – Thành ủy viên - Bí thư đảng ủy - Giám đốc Sở GTVT dự và chỉ đạo Hội nghị; đ/c Nguyễn Thị Hương Phó Chủ tịch Công đoàn ngành và hơn100 đồng chí là cán bộ CCVC và người lao động của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ.
         Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Hồng Hoa – Phó Chủ tịch Công đoàn Sở Giao thông vận tải thông qua báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2015 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Nguyễn Thu Thủy Phó Ttrưởng ban Thanh tra nhân dân thông qua báo cáo hoạt động thanh tra trong đơn vị.
           Hội nghị đã tích cực đóng góp và bổ sung cho phương hướng nhiệm vụ và giao ước thi đua. Đồng chí Lư Thành Đồng - Thành ủy viên - Bí thư đảng ủy - Giám đốc Sở GTVT phát biểu ghi nhận thành tích mà đơn vị đã đạt được trong năm qua và nêu lên những vấn đề cần lưu ý trong công tác thi đua, khen thưởng để hoạt động của đơn vị đạt hiệu quả cao.
         Hội nghị CBCC-VC, người lao động Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ được tổ chức dân chủ trực tiếp để toàn thể CBCC-VC người lao động tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Nghị quyết Hội nghị được thông qua với 100% CBCC-VC tán thành và ký kết giao ước thi đua năm 2016.
Tin, ảnh: Công đoàn ngành Giao thông và vận tải thành phố