TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VĂN PHÒNG HĐND – UBND QUẬN BÌNH THỦY NĂM 2016

      Nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức; lúc 13 giờ 30 phút ngày 03/01/2017, tại hội trường UBND quận Bình Thủy, Văn phòng HĐND – UBND quận đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2016.
 

 
      Nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức; lúc 13 giờ 30 phút ngày 03/01/2017, tại hội trường UBND quận Bình Thủy, Văn phòng HĐND – UBND quận đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2016. Đến dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy, lãnh đạo Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, Ban Chấp hành CĐCS và 28/28 cán bộ, công chức, viên chức cùng dự.
      Trên cơ sở Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan; Công văn số: 2833/UBND-KGVX ngày 18/7/2016 của UBND Thành phố Cần Thơ; Công văn số 1768/UBND-TH ngày 15/8/2016 của UBND quận Bình Thủy về tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Với các mục tiêu đó Hội nghị cán bộ, công chức của Văn phòng HĐND - UBND quận đã thực hiện tổng kết, đánh giá lại tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2016.
      Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp cho các vấn đề khó khăn, vướng mắc của năm 2016 cũng như phương hướng nhiệm vụ năm 2017 để cơ quan tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Thường trực HĐND – UBND quận. Đây thực sự là diễn đàn để cán bộ, công chức, viên chức phát biểu, thảo luận về quyền lợi, nghĩa vụ, chính sách liên quan đến người lao động. Đồng thời, đề xuất những giải pháp trong công tác, thực hiện các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh.
      Với tinh thần dân chủ, công khai; sau một buổi làm việc nghiêm túc Hội nghị đã đi đến thống nhất cao về các kế hoạch, mục tiêu đặt ra trong năm 2017 phấn đấu xây dựng cơ quan Văn phòng HĐND - UBND quận Bình Thủy phát triển toàn diện về mọi mặt.

Tin, ảnh: Nguyễn Thị Chợ - Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy