TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG THPT THUẬN HƯNG NĂM HỌC 2016 - 2017

      Năm học 2016 – 2017 cùng với ngành GD&ĐT TP. Cần Thơ, trường THPT Thuận Hưng tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo...
 


      Năm học 2016 – 2017 cùng với ngành GD&ĐT TP. Cần Thơ, trường THPT Thuận Hưng tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, năm học tiếp tục thực hiện chủ đề “Đổi mới căn bản và toàn diện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục”.
      Thực hiện hướng dẫn của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ và Công đoàn ngành Giáo dục về tổ chức Hội nghị CB, CC, VC năm học 2016 - 2017, vào sáng ngày 01/10/2016, tại Hội trường trường THPT Thuận Hưng, Lãnh đạo nhà trường đã phối hợp cùng Ban Chấp hành Công đoàn trường tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 – 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có sự hiện diện của thầy Lương Hiển Vinh, Chủ tịch công đoàn ngành Giáo dục TP. Cần Thơ.
      Với tinh thần đoàn kết, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị đã thông qua các nội dung chính như: kế hoạch năm học, kế hoạch kiểm tra nội bộ, các báo cáo về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2016, dự toán 3 tháng cuối năm; quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường, quy chế làm việc của trường THPT Thuận Hưng cũng như quy chế phối hợp giữa lãnh đạo trường và BCH Công đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017.
      Hội nghị đã tiến hành thảo luận sôi nổi, nghiêm túc về các chương trình, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. 100% các thành viên trong hội nghị đều thống nhất với các chỉ tiêu dự thảo đề ra.
Tại hội nghị, thầy Lương Hiển Vinh, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Cần Thơ đã phát biểu tâm tình, chia sẻ với nhà trường đặc biệt là việc phát động “Phong trào thi đua Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” , Hội nghị đã chú ý lắng nghe và chân thành ghi nhận những lời tâm huyết từ thầy.
      Có thể nói, với tinh thần trách nhiệm và dân chủ, Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2016 – 2017 của trường THPT Thuận Hưng đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Tin, ảnh: Tuyết Lan – CĐCS Trường THPT Thuận Hưng