TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ PHƯỜNG LONG HÒA KÉO DÀI NHIỆM KỲ

         Thực hiện hướng dẫn số 17/HD-LĐLĐ ngày 25 tháng 5 năm 2015 của Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy về việc tổ chức hội nghị Công đoàn cơ sở kéo dài nhiệm kỳ. Ngày 26/6/2015, BCH Công đoàn phường Long Hòa tổ chức Hội nghị CĐCS kéo dài nhiệm kỳ đến năm 2017. Đến dự Hội nghị có các đ/c: Nguyễn Thanh Tâm, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thủy; Vũ Mạnh Khang, Bí thư Đảng ủy phường; Phạm Hồng Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

          Thực hiện hướng dẫn số 17/HD-LĐLĐ ngày 25 tháng 5 năm 2015 của Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy về việc tổ chức hội nghị Công đoàn cơ sở kéo dài nhiệm kỳ. Ngày 26/6/2015, BCH Công đoàn phường Long Hòa tổ chức Hội nghị CĐCS kéo dài nhiệm kỳ đến năm 2017. Đến dự Hội nghị có các đ/c: Nguyễn Thanh Tâm, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thủy; Vũ Mạnh Khang, Bí thư Đảng ủy phường; Phạm Hồng Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.
         Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động của BCH Công đoàn giai đoạn 2012-2014 và phương hướng nhiệm vụ đến năm 2017. Trong 03 năm qua, BCH Công đoàn đã thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ IV (2012-2015) đã đề ra. Hội nghị được nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu đóng góp cho báo cáo và phương hướng, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đ/c Nguyễn Thanh Tâm, QUV, Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thủy đã định hướng cho hoạt động của Công đoàn phường trong thời gian tới. Hội nghị đã bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội LĐLĐ quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2015-2020.
         Thay mặt BCH Công đoàn cơ sở phường Long Hòa, đ/c Lê Thành Thi, UVTV Đảng ủy, PCT UBND, Chủ tịch Công đoàn phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thủy.
Tin, ảnh: Thành Thi - CĐCS phường Long Hòa

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung