TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CNVCLĐ HUYỆN CỜ ĐỎ, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

              Ngày 13/5/2015, Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến CNVCLĐ và sơ kết 05 năm phong trào thi đua “Hai giỏi” huyện Cờ Đỏ giai đoạn 2010 – 2015.
            Đến dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Thị Hiền – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ; các đồng chí Lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cờ Đỏ và hơn 70 tập thể và cá nhân xuất sắc, tiêu biểu điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015.

            Ngày 13/5/2015, Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến CNVCLĐ và sơ kết 05 năm phong trào thi đua “Hai giỏi” huyện Cờ Đỏ giai đoạn 2010 – 2015.
            Đến dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Thị Hiền – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ; các đồng chí Lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cờ Đỏ và hơn 70 tập thể và cá nhân xuất sắc, tiêu biểu điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015.
            Hội nghị đã thống nhất Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ gồm 07 đồng chí. Trong đó, đồng chí Lê Thành Đô – Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện làm Trưởng đoàn.
            Hội nghị đã lắng nghe ý kiến chỉ đạo của Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ; phát biểu chúc mừng và định hướng hoạt động của Huyện ủy đối với tổ chức Công đoàn huyện trong việc phát động phong trào thi đua CNVCLĐ giai đoạn 2015 – 2020.
            Dịp này, Liên đoàn lao động huyện đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 40 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015. Đồng thời, tặng giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện cho 03 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Hai giỏi” giai đoạn 2010 – 2015.
                                 Tin, ảnh: Văn Thừa