NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP. CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN - KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2023. CHÀO MỪNG 137 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/05/1886 - 01/05/2023). NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2023). TINH THẦN NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 BẤT DIỆT!

HỘI NGHỊ ĐÓNG GÓP DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

          Thực hiện Hướng dẫn 11-HD/TBVK, ngày 17/3/2015 của Tiểu ban văn kiện đại hội đảng bộ lần thứ XI về việc hướng dẫn tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XI của đảng bộ huyện Cờ Đỏ.
        Theo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, ngày 29/5/2015 Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong hệ thống Công đoàn.

         Thực hiện Hướng dẫn 11-HD/TBVK, ngày 17/3/2015 của Tiểu ban văn kiện đại hội đảng bộ lần thứ XI về việc hướng dẫn tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XI của đảng bộ huyện Cờ Đỏ.
        Theo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, ngày 29/5/2015 Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong hệ thống Công đoàn.
         Đến dự Hội nghị có các đồng chí trong Tiểu ban văn kiện của huyện, 17 đồng chí Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện và 42 đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc.
         Trước khi hội nghị diễn ra Liên đoàn lao động huyện đã gửi văn bản yêu cầu các Công đoàn cơ sở trực thuộc phải tổ chức hội nghị cán bộ, công nhân, viên chức, lao động để lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội các cấp và gửi báo cáo bằng văn bản về Liên đoàn Lao động huyện, để tổng hợp trình Huyện ủy.
        Tại hội nghị có 20 ý kiến đóng góp gửi bằng văn bản, 12 ý kiến đóng góp trực tiếp tại hội nghị. Đa số các ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu đảng bộ của huyện.
        Hội nghị lần này là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức thiết thực, tổ chức Công đoàn đã thể hiện được quyền và trách nhiệm của mình đối với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của đất nước giai đoạn 2015 – 2020.
TIN: VĂN THỪA