TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HỘI NGHỊ GIAO CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2015

   Căn cứ bảng giao chỉ tiêu hoạt động Công đoàn năm  2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ về việc giao chỉ tiêu hoạt động Công đoàn năm 2015 cho Liên đoàn Lao động quận Cái Răng.

         Căn cứ bảng giao chỉ tiêu hoạt động Công đoàn năm  2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ về việc giao chỉ tiêu hoạt động Công đoàn năm 2015 cho Liên đoàn Lao động quận Cái Răng.
        Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị quận Cái Răng.  Ngày 29 tháng 01 năm 2015 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Cái Răng tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu hoạt động công đoàn năm 2015. Dự hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành , Ủy viên UBKT LĐLĐ quận ; Chủ tịch các CĐCS - Nghiệp đoàn trực thuộc.
        Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất đề ra  22 chỉ tiêu lớn trong năm 2015 và biểu quyết thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra.
 
                                                 Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Cái Răng