TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HỘI NGHỊ GIAO CHỈ TIÊU VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2015

           Ngày 30/01/2015, Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu và phát động phong trào thi đua năm 2015. Có 42/42 công đoàn cơ sở về dự.
           Trên cơ sở các chỉ tiêu, kế hoạch thi đua của Liên đoàn lao động thành phố giao năm 2015, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ, giao chỉ tiêu cho các công đoàn cơ sở trực thuộc và chia ra từng mốc thời gian cụ thể để phấn đấu thực hiện. Cụ thể:
          Đợt 1: Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/3/2015: thi đua thực hiện các chỉ tiêu lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3).

           Ngày 30/01/2015, Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu và phát động phong trào thi đua năm 2015. Có 42/42 công đoàn cơ sở về dự.
           Trên cơ sở các chỉ tiêu, kế hoạch thi đua của Liên đoàn lao động thành phố giao năm 2015, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ, giao chỉ tiêu cho các công đoàn cơ sở trực thuộc và chia ra từng mốc thời gian cụ thể để phấn đấu thực hiện. Cụ thể:
          Đợt 1: Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/3/2015: thi đua thực hiện các chỉ tiêu lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3).
          Đợt 2: Từ ngày 01/4/2015 đến 30/6/2015: Vận động CNVCLĐ thực hiện đạt và vượt kế hoạch 06 tháng đầu năm; lập thành tích chào mừng 40 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, Quốc tế Lao động (01/5), 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 86 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2015).
          Đợt 3: Từ ngày 01/7/2015 đến 31/12/2015: Vận động thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2015; lập thành tích chào mừng 70 năm ngày Cách mạng Tháng tám, Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9), chào mừng Đại hội thi đua CNVCLĐ toàn quốc lần thứ IX.
            Với cách làm trên, năm 2015 hoạt động của hệ thống công đoàn huyện Cờ Đỏ hứa hẹn gặt hái được nhiều thành công mới.                         
                                                                                                       Tin, ảnh: Văn Thừa