NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP. CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN - KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2023. CHÀO MỪNG 137 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/05/1886 - 01/05/2023). NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2023). TINH THẦN NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 BẤT DIỆT!

HỘI NGHỊ HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ CHÍN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, KHÓA XI

          Ngày 17/9/2014 Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy tổ chức Hội nghị triển khai học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI.
         Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Thẩm – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, đồng chí Nguyễn Văn Liệc – Huyện ủy viên, Phó Ban Tuyên giáo huyện ủy, các đồng chí trong Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện và 116 đồng chí là cán bộ công chức, viên chức ngoài đảng ở các công đoàn cơ sở ban, ngành, huyện.
         Hội nghị đã nghe trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đã đáp ứng phát triển bền vững đất nước; các văn bản về lấy ý kiến tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy chế bầu cử trong Đảng, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

         
        Ngày 17/9/2014 Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy tổ chức Hội nghị triển khai học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI.
         Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Thẩm – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, đồng chí Nguyễn Văn Liệc – Huyện ủy viên, Phó Ban Tuyên giáo huyện ủy, các đồng chí trong Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện và 116 đồng chí là cán bộ công chức, viên chức ngoài đảng ở các công đoàn cơ sở ban, ngành, huyện.
         Hội nghị đã nghe trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đã đáp ứng phát triển bền vững đất nước; các văn bản về lấy ý kiến tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy chế bầu cử trong Đảng, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
        Qua Hội nghị, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ Đảng, đặc biệt công chức, viên chức ngoài đảng nắm bắt được chủ trương, nghị quyết của Đảng, từ đó nổ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn ở cơ quan, đơn vị, phấn đấu để được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.                                              
Tin, ảnh: Văn Thừa