TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

HỘI NGHỊ HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ 9 BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI

   Ngày 18-9-2014, Đảng ủy Sở Nông nghiệp & PTNT và Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho 146 đồng chí là Cấp ủy cơ sở, cán bộ đảng viên, , BCH Công đoàn cơ  sở và cán bộ các Chi cục, Trung tâm trực thuộc Sở…

       
        Ngày 18-9-2014, Đảng ủy Sở Nông nghiệp & PTNT và Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho 146 đồng chí là Cấp ủy cơ sở, cán bộ đảng viên, , BCH Công đoàn cơ  sở và cán bộ các Chi cục, Trung tâm trực thuộc Sở…
         Hội nghị đã quán triệt, triển khai cho các đại biểu những nội dung về: Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, sinh hoạt Bài viết của đ/c Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tuyên truyền đề cương 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 – 2/9/2014) và thông qua Hướng dẫn số 12/BTC- TU của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ về hướng dẫn Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở.
                               Tin, ảnh: Lê Duy

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung