TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

HỘI NGHỊ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM; GẮN BÓ VỚI NHÂN DÂN; ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

          Ngày 25 tháng 3 năm 2015, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh".
            Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Liệc - Huyện ủy viên, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy và hơn 91 cán bộ là đoàn viên các công đoàn cơ sở ban, ngành huyện.

           Ngày 25 tháng 3 năm 2015, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh".
            Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Liệc - Huyện ủy viên, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy và hơn 91 cán bộ là đoàn viên các công đoàn cơ sở ban, ngành huyện.
            Tiếp tục thực hiện tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Liên đoàn lao huyện Cờ Đỏ đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phát động tất cả cán bộ, công nhân, viên chức là đoàn viên phải đăng ký với Công đoàn cơ sở học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể, theo chủ đề học tập của từng quý. Cụ thể, quý I: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "trung thực, trách nhiệm", quý II: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "gắn bó với nhân dân", quý III: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh". quí IV: kiểm điểm việc học tập của từng đồng chí, biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân tiêu biểu.
            Qua hội nghị triển khai, tinh thần trách nhiệm, tự giác, tự nhận thức về việc học tập, phấn đấu phục vụ nhân dân của cán bộ huyện Cờ Đỏ được nâng lên rõ rệt. Mỗi cán bộ là một tấm gương trong việc tự học, tự rèn, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
TIN: VĂN THỪA

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung