TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Hội nghị lần thứ 7 BCH Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ (khóa IX)

           Hội nghị lần thứ 7 BCH Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ (khóa IX), đã diễn ra ngày 14/01/2015 tại Nhà Văn hóa Lao động thành phố Cần Thơ. Hội nghị vinh hạnh được đón tiếp đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo, thể hiện sự quan tâm của Thành ủy, đối với tổ chức Công đoàn.

          Hội nghị lần thứ 7 BCH Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ (khóa IX), đã diễn ra ngày 14/01/2015 tại Nhà Văn hóa Lao động thành phố Cần Thơ. Hội nghị vinh hạnh được đón tiếp đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo, thể hiện sự quan tâm của Thành ủy, đối với tổ chức Công đoàn.
Sau 01 buổi làm việc, hội nghị đã thảo luận và thông qua các nội dung:
- Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016;
- Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên CNVC lao động thành phố Cần Thơ năm 2016.
- Chương trình thực hiện Nghị quyết của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “ Năm phát triển đoàn viên” của Liên đoàn Lao động thành phố và Kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2016 cho công đoàn các cấp.
- Chương trình thực hiện Nghị quyết của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “ Chất lượng bữa ăn giữa ca của người lao động”;
- Chương trình thực hiện Nghị quyết của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới.
Hội nghị cũng đã nghe đ/c Huỳnh Ngọc Thạch, UV BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Cần Thơ báo cáovề “Những cơ hội và thách thức; liên quan đến Tổ chức Công đoàn khi Việt Nam phê chuẩn và thực thi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); đồng thời thông tin về âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong lĩnh vực lao động và Công đoàn tại Việt Nam.
Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ thành phố, ra sức thi đua, lao động sản xuất, công tác, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH của thành phố năm 2016; lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Tin: An Dũng – Chánh Văn phòng LĐLĐ TP; Ảnh: Xuân Nguyên – Ban Tuyên giáo