TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) và triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua

        Vào lúc 7giờ 30 phút, ngày 26 tháng 8 năm 2015 tại Hội trường Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công đoàn ngành tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản luật được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua. Đến dự chỉ đạo Hội nghị có Ông Lê Thuận Bé, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; Ông Nguyễn Văn Sới , Chánh văn Phòng Sở; Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT; cùng 212 công chức, viên chức và người lao động tham dự.

             Vào lúc 7giờ 30 phút, ngày 26 tháng 8 năm 2015 tại Hội trường Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công đoàn ngành tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản luật được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua. Đến dự chỉ đạo Hội nghị có Ông Lê Thuận Bé, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; Ông Nguyễn Văn Sới , Chánh văn Phòng Sở; Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT; cùng 212 công chức, viên chức và người lao động tham dự.
            Tại Hội nghị các báo cáo viên đã triển khai, giới thiệu các văn bản luật như: Luật Quốc hội; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Căn cước công dân; Luật Giáo dục nghề nghiệp; Luật Công an nhân dân….
            Qua Hội nghị triển khai, đã giúp cho công chức, viên chức và người lao động nắm bắt kịp thời các quy định pháp luật mới được ban hành. Từ đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật.
Tin, ảnh: Công đoàn ngành Giao thông vận tải TP