TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ ( SỬA ĐỔI)

           Thực hiện kế hoạch số 75/KH-LĐLĐ ngày 26/02/2015 của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật dân sự ( sửa đổi). Ngày 02/4/2015  Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Cái Răng  tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi). Đ/c Lê Quang Liêu – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận  chủ trì Hội nghị, có 60 đại biểu là Chủ tịch (Phó Chủ tịch) CĐCS – Nghiệp đoàn trực thuộc tham dự.

           Thực hiện kế hoạch số 75/KH-LĐLĐ ngày 26/02/2015 của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật dân sự ( sửa đổi). Ngày 02/4/2015  Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Cái Răng  tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi). Đ/c Lê Quang Liêu – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận  chủ trì Hội nghị, có 60 đại biểu là Chủ tịch (Phó Chủ tịch) CĐCS – Nghiệp đoàn trực thuộc tham dự.
            Trước đó ngày 26/3/2015 Công đoàn Giáo dục - đào tạo quận tổ chức hội nghị có 50 đại biểu đóng góp ý kiến. Các CĐCS trường học đã phối hợp cùng chính quyền tổ chức cho đoàn viên công đoàn  và người lao động lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Bộ luật dân dự  (sửa đổi) và báo cáo về Phòng Tư pháp quận.
                    Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Cái Răng
 

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung