TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

       Căn cứ Kế hoạch số 400/KH-LĐLĐ ngày 17 tháng 08 năm 2015 của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc tổ chức lấy ý kiến tham gia Dự thảo Bộ luật Hình sự  (sửa đổi).

        Căn cứ Kế hoạch số 400/KH-LĐLĐ ngày 17 tháng 08 năm 2015 của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc tổ chức lấy ý kiến tham gia Dự thảo Bộ luật Hình sự  (sửa đổi).
       Ngày 26 tháng  8 năm 2015 tại Hội trường Khối đoàn thể quận , Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Cái Răng  tổ chức Hội nghị  lấy ý kiến đóng góp  dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trong CNVCLĐ quận Cái Răng . Đồng chí Lê Quang Liêu – Chủ tịch LĐLĐ quận chủ trì với 100 đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch CĐCS, Nghiệp đoàn trực thuộc dự .
        Tại hội nghị các đại biểu đóng góp vào phiếu lấy ý kiến tham gia Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) có 12 vấn đề. (theo mẫu). Sau hội nghị các CĐCS tiếp tục triển khai đến đoàn viên và CNVCLĐ và gởi về phòng Tư pháp quận theo qui định.
                                   Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Cái Răng