TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2016-2017 TRƯỜNG PHỔ THÔNG THÁI BÌNH DƯƠNG

      Nhằm kiểm điểm Nghị quyết Hội nghị người lao động năm học 2015-2016, xây dựng, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2016-2017 và thống nhất Thỏa ước lao động năm học 2016-2017. Vào sáng ngày 22 tháng 10 năm 2016, trường Phổ thông Thái Bình Dương phối hợp với Ban Chấp hành Công Đoàn trường tổ chức Hội nghị người lao động năm học 2016 – 2017.

 


      Nhằm kiểm điểm Nghị quyết Hội nghị người lao động năm học 2015-2016, xây dựng, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2016-2017 và thống nhất Thỏa ước lao động năm học 2016-2017. Vào sáng ngày 22 tháng 10 năm 2016, trường Phổ thông Thái Bình Dương phối hợp với Ban Chấp hành Công Đoàn trường tổ chức Hội nghị người lao động năm học 2016 – 2017.
      Đến dự Hội nghị người lao động có ông Lương Hiển Vinh - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Cần Thơ; các ông bà trong Ban lãnh đạo cùng toàn thể giáo viên, nhân viên trường.
      Thầy Phạm Trọng Hiếu – Phó Hiệu trưởng trường báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị Người lao động năm học 2015 – 2016 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 – 2017; cô Trần Việt Thi – Chủ tịch Công đoàn trường nêu bật những thành tích trường đạt được trong việc thực hiện quy chế dân chủ, thỏa ước lao động cùng các hoạt động của tổ chức Công đoàn trường trong năm học 2015 – 2016.
      Tại Hội nghị, các kiến nghị của tập thể người lao động đã được Hội đồng quản trị và lãnh đạo trường ghi nhận, giải đáp rõ ràng, rành mạch, xác đáng trên cơ sở sự trao đổi thẳng thắn, cảm thông giữa người lao động và người sử dụng lao động.
      Phát biểu tại Hội nghị, ông Lương Hiển Vinh - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục nhấn mạnh: Năm học 2016 – 2017 nhà trường cần tiếp tục phát huy những thuận lợi đã có từ nhiều năm qua, tiếp tục duy trì chất lượng giáo dục của trường; mỗi thầy cô giáo cần chia sẻ một đổi mới, sáng kiến trong hoạt động dạy và học, góp phần tích cực trong giáo dục học sinh đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, bộ phận phụ trách công tác pháp chế của trường cần nghiên cứu kỹ lưỡng các văn bản pháp luật, giúp nhà trường thực hiện có hiệu quả các chủ trương của ngành, chính sách pháp luật của Nhà nước,…
      Tại Hội nghị, đại diện Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn trường đã cùng ký thỏa ước lao động tập thể và giao ước thi đua năm học 2016-2017 trước sự chứng kiến của các đại biểu tham dự.
      Sau hơn hai giờ làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết những vấn đề quan trọng liên quan đến các hoạt động dạy và học, những nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động trong năm học 2016 - 2017. Hội nghị Người lao động Trường Phổ thông Thái Bình Dương, năm học 2016 – 2017 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Tin, ảnh: Nguyễn Thị Nhang – BCH CĐ trường PT Thái Bình Dương