TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ TRIỂN KHAI ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM KHÓA XI

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Huyện ủy Cờ Đỏ về việc triển khai phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI năm 2013.

 
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, của Huyện ủy Cờ Đỏ về việc triển khai phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI năm 2013.
 
Ngày 27/5/2014, Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức Hội nghị phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI năm 2013 cho hơn 50 đồng chí đại diện Ban chấp hành ở các công đoàn cơ sở trực thuộc.
 
Hội nghị đã giúp các đồng chí Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hiểu biết một cách khái quát, cơ bản các Chương, các Điều của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; những điểm mới qua 5 lần sửa đổi từ năm 1946 đến nay; biết được vị trí vai trò của tổ chức Công đoàn đối với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới, được thể hiện ở Điều 10 trong Hiến pháp. Đồng thời, Hội nghị cũng đã hướng dẫn các đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở hiểu rõ về Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI năm 2013. Từ đó hình thành thói quen làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn huyện Cờ Đỏ.
 
Tin, ảnh: Văn Thừa