TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

           Ngày 02/7/2015, Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.
            Đến dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Khiêm Hòa – Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; cùng các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, ủy viên kiểm tra Liên đoàn lao động huyện, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở trực thuộc.

            Ngày 02/7/2015, Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.
            Đến dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Khiêm Hòa – Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; cùng các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên đoàn lao động huyện, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở trực thuộc.
            Qua 6 tháng đầu năm, Liên đoàn lao động huyện hoàn thành cơ bản  các chỉ tiêu của Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ giao, ước thực hiện đạt khoảng 80% chỉ tiêu kế hoạch năm 2015. Tiêu biểu như: Chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị cán bộ công chức đúng thời gian; 100% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền các Chủ trương, Nghị quyết, Chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tổ chức Công đoàn; vận động CNVCLĐ đóng Quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” đạt trên 87%; tổ chức thành công Hội thao CNVCLĐ thành phố Cần Thơ lần thứ XI năm 2015, cụm Liên đoàn Lao động và Công đoàn Giáo dục và Đào tạo 04 huyện.
            Đồng chí Đoàn Khiêm Hòa – Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã phát biểu chỉ đạo hội nghị định hướng hoạt động cho tổ chức công đoàn huyện Cờ Đỏ trong thời gian tới. Với nỗ lực quyết tâm 6 tháng cuối năm, Liên đoàn Lao động huyện sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của Liên đoàn lao động thành phố giao; hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
TIN, ẢNH: VĂN THỪA

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung