TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 9 THÁNG NĂM 2014

       Thực hiện Chương trình công tác năm 2014, Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 9 tháng năm 2014 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác từ nay đến cuối năm.
       Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch - UV BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; đồng chí Phan Hùng Tân - Phó Trưởng Ban Quản lý các KCX và CN Cần Thơ; các đồng chí UVTV, UV BCH, UV UBKT Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ cùng 40 đồng chí là Chủ tịch (Phó Chủ tịch) Công đoàn cơ sở các KCX và CN Cần Thơ.

       Thực hiện Chương trình công tác năm 2014, Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 9 tháng năm 2014 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác từ nay đến cuối năm.
       Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch - UV BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; đồng chí Phan Hùng Tân - Phó Trưởng Ban Quản lý các KCX và CN Cần Thơ; các đồng chí UVTV, UV BCH, UV UBKT Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ cùng 40 đồng chí là Chủ tịch (Phó Chủ tịch) Công đoàn cơ sở các KCX và CN Cần Thơ.
      Trong 9 tháng đầu năm 2014, Công đoàn các KCX và CN luôn chú trọng công tác tuyên truyền, học tập các chủ trương Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận động quà Tháng hành động vì trẻ em, quà Trung thu đạt chỉ tiêu; chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tổ chức Hội nghị CBCC, Đại hội CNVC, Hội nghị Người Lao động, ký kết TULĐTT, xây dựng Nội quy Lao động; công tác phát triển Đoàn viên vượt chỉ tiêu được giao; tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ lớn và Tháng Công nhân năm 2014. Tuy nhiên, công tác vận động Quỹ Tấm Lòng vàng Công đoàn Cần Thơ và xây dựng mô hình dân vận khéo chưa đạt chỉ tiêu.
      Hội nghị đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo thành phố, các đại biểu tham dự Hội nghị và sẽ phấn đấu thực hiện những mặt công tác còn hạn chế từ nay đến cuối năm nhằm hoàn thành kế hoạch được giao năm 2014.
Tin, ảnh: Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung