TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN HỌC KỲ I, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 CỦA CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC QUẬN BÌNH THỦY

      Nhằm đánh giá những kết quả đạt được, rút kinh nghiệm trong công tác Công đoàn học kỳ I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác học kỳ II năm học 2016-2017, ngày 02 tháng 3 năm 2017, tại hội trường phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy...
 


      Nhằm đánh giá những kết quả đạt được, rút kinh nghiệm trong công tác Công đoàn học kỳ I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác học kỳ II năm học 2016-2017, ngày 02 tháng 3 năm 2017, tại hội trường phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy, Ban Thường vụ công đoàn Giáo dục quận tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng. Đến tham dự Hội nghị có sự hiện diện của đồng chí Lương Hiển Vinh – Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục thành phố, đồng chí Nguyễn Kiều Phương – Quận ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy cùng hơn 40 cán bộ công đoàn các cấp.
      Học kỳ I, toàn ngành tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo; thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ CBNGLĐ trong ngành luôn được chú trọng. Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” được lồng ghép với trọng tâm là thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đã được công đoàn các cấp triển khai thực hiện vận động CBNGNLĐ tham gia tốt các hoạt động từ thiện xã hội và tham gia các loại quỹ trong năm học 2016-2017.
      Trong học kỳ II, cần tập trung vào việc tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động; Đẩy mạnh phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công tác giảng dạy; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao năng lực và trình độ cán bộ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, …góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục.

Tin, ảnh: Trương Văn Rua – CĐGD quận Bình Thủy