NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUÍ I VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÍ II NĂM 2015.

         Thực hiện Chương trình công tác năm 2015, ngày 04/4/2015 Ban Thường vụ Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn quí I và triển khai nhiệm vụ quí II năm 2015.

         Thực hiện Chương trình công tác năm 2015, ngày 04/4/2015 Ban Thường vụ Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn quí I và triển khai nhiệm vụ quí II năm 2015.
         Tham dự Hội nghị sơ kết có đồng chí Lê Xuân Trị - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; các đồng chí UV BCH, BTV, UBKT Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ và 42 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc.
        Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo hoạt động Công đoàn quí I và phương hướng nhiệm vụ quí II năm 2015. Qua đó, đã đánh giá những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tổ chức Công đoàn; phát động các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đến công nhân viên chức lao động; hướng dẫn chỉ đạo 18/59 đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị Người lao động đạt 30,51%; phát triển 525/1.200 đoàn viên đạt 41,67%; thành lập CĐCS Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Công nghiệp Cần Thơ. Tuy nhiên, việc vận động đóng góp Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ, trích nộp kinh phí, đoàn phí của Công đoàn cơ sở còn hạn chế, do tình hình sản xuất khó khăn của doanh nghiệp. Hội nghị đã nghe ý kiến đóng góp của các cán bộ Công đoàn về vấn đề nâng cao trình độ học vấn cho người lao động, về tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, về xây dựng nhà trẻ cho công nhân lao động để có điều kiện gởi con nhỏ trong thời gian làm việc ... Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Liên đoàn lao động thành phố tại Hội nghị, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ sẽ cố gắng hơn nữa nhằm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2015.
Tin, ảnh:Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ.