TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUÍ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÍ II NĂM 2016

      Thực hiện Chương trình công tác năm 2016, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn quí I và đề ra phương hướng nhiệm vụ quí II năm 2016.

          Thực hiện Chương trình công tác năm 2016, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn quí I và đề ra phương hướng nhiệm vụ quí II năm 2016.
          Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Hữu Thông - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động thành phố; các đồng chí UV BCH, BTV, UBKT Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ và hơn 40 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ.
         Hội nghị đã thông qua Dự thảo Báo cáo hoạt động Công đoàn quí I và phương hướng nhiệm vụ quí II năm 2016. Qua đó đã đánh giá những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tổ chức Công đoàn; phát động các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đặc biệt là đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên công đoàn trong doanh nghiệp đến Công đoàn cơ sở và công nhân viên chức lao động; hướng dẫn, chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị Người lao động, hướng dẫn công tác thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, thực hiện tốt việc chăm lo Tết Nguyên đán cho công nhân lao động. Tuy nhiên, việc vận động đóng góp Quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ”, trích nộp kinh phí, đoàn phí của Công đoàn cơ sở còn hạn chế do tình hình sản xuất của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn nên doanh nghiệp chưa thực hiện tốt việc trích nộp kinh phí, đoàn phí Công đoàn theo quy định.
          Hội nghị đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố và đại biểu tham dự Hội nghị, nỗ lực cố gắng phấn đấu hơn nữa nhằm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2016 đề ra.
Tin, ảnh:Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ