NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUÍ I VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÍ II/2015

            Ngày 09/4/2015, Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn quí I, triển khai nhiệm vụ quí II năm 2015, tổng kết công tác chỉ đạo Hội nghị cán bộ công chức năm 2015.
            Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Thị Hiền – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Hội nghị cán bộ công chức của huyện và hơn 60 đồng chí là ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên đoàn lao động huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở.

            Ngày 09/4/2015, Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn quí I, triển khai nhiệm vụ quí II năm 2015, tổng kết công tác chỉ đạo Hội nghị cán bộ công chức năm 2015.
            Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Thị Hiền – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Hội nghị cán bộ công chức của huyện và hơn 60 đồng chí là ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên đoàn lao động huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở.
            Trong quí I, Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ đã đạt được một số kết quả sau: Chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức xong Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ công đoàn cơ sở giai đoạn 2015 - 2017 và Hội nghị cán bộ công chức năm 2015; vận động đóng Quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” được 100 triệu đồng, đạt 61,3% chỉ tiêu kế hoạch; vận động hiến máu tình nguyện đạt trên 50% chỉ tiêu giao; chỉ đạo công đoàn giáo dục và đào tạo huyện tổ chức xong Hội thao công nhân viên chức cấp huyện, tiến tới Hội thao Liên đoàn lao động huyện và đăng cai tổ chức Hội thao cấp thành phố,..
            Dịp này, Ban tổ chức hội nghị đã tặng 10 giấy khen cấp huyện cho 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo Hội nghị cán bộ công chức năm 2015. Tổng tiền thưởng hơn 5.175.000 đồng,
            Đồng chí Huỳnh Thị Hiền – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ ghi nhận những kết quả đạt được của Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ, đặc biệt là tổ chức được tổng kết công tác chỉ đạo Hội nghị cán bộ công chức năm 2015. Đồng thời, đã định hướng hoạt động Công đoàn huyện Cờ Đỏ trong thời gian tới hoạt động có hiệu quả hơn.
TIN, ẢNH: VĂN THỪA