TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

HỘI NGHỊ SƠ KẾT NGHỊ QUYẾT 6B/NQ-TLĐ VỀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NỮ CNVCLĐ THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ CHỈ THỊ 03/CT-TLĐ VỀ PHONG TRÀO THI ĐUA “GIỎI VIỆC NƯỚC - ĐẢM VIỆC NHÀ”, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015.

           Thực hiện Chương trình công tác năm 2015, Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong CNVCLĐ các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, giai đoạn 2010 - 2015.

 
   
          Thực hiện Chương trình công tác năm 2015, Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong CNVCLĐ các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, giai đoạn 2010 - 2015.
            Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Diệu Hiền - Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ thành phố; các đồng chí UVTV, UVBCH, UV UBKT Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ; các đồng chí Chủ tịch (Phó Chủ tịch) Công đoàn cơ sở, Ban Nữ công Công đoàn cơ sở và 36 nữ CNLĐ có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, giai đoạn 2010 - 2015.
           Hộị nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo thực hiện Nghị Quyết 6b/NQ - TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ từ năm 2010 - 2015 với các mặt đạt được trong 5 năm qua, những hạn chế và đề ra phương hướng giai đoạn 2015-2020.
            Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Diệu Hiền - Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ thành phố đã biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua của Ban Nữ công Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ trong việc thực hiện Nghị quyết 6b/TLĐ và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng thời khắc phục những hạn chế tồn tại để có biện pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Hội nghị đã trao tặng Giấy khen Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ cho 36 chị có thành tích tiêu biểu trong phong trào thu đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, giai đoạn 2010 - 2015.
Tin, ảnh: CĐ các KCX và CN Cần Thơ.

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung